Referenties


Een aantal referenties van opdrachtgevers of organisaties waarbij THRP de opdrachtgevers mag of mocht bijstaan en een centrale rol in de (her)huisvesting mag of mocht verzorgen;